Terävyyttä varastonhallintaan

Jeevesin avulla huomioit erilaiset tarpeet reaaliaikaisen informaation tuottamiseksi sekä saat läpinäkyvyyttä koko toimitusketjuusi.

+

Moniyritys ja -varastot haltuun automatisoiduilla prosesseilla

Varastonhallinta ja logistiikka ovat prosessialueita, jotka integroituvat lähes kaikkiin yrityksen muihin operatiivisiin toimintoihin. Ratkaisumme tukee joustavasti erityyppisten tuotteiden käsittelyä, tavanomaisista tuotteista erähallittaviin ja sarjanumeroitaviin nimikkeisiin, tehostaen yrityksesi logististen rutiinien hallintaa sisään tulevasta logistiikasta aina ulos lähtevään logistiikkaan saakka.

Tehokas varastonhallinta

Jeeves varastonhallinta on täysin integroitu myynnin, oston, valmistuksen, huollon ja talouden kanssa. Sen takia voidaan reagoida nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin. Tuleva ja lähtevä logistiikka hoidetaan varastonhallinnan avulla.

Helppo integroida ulkoisiin järjestelmiin ja sovelluksiin

Varastotoiminnon voidaan integroida mobiililaitteisiin, skannereihin ja tulostimiin, jotka tukevat tehokkaita varastoprosesseja. Nämä vähentävät raportointivirheitä ja parantavat varastotietojen oikeellisuutta.

Monivarastohallinta

Monivarastohallinta tukee erilaisia liiketoiminnan ja logistiikan vaatimuksia.

Varasto

Jeevesiin voidaan mallintaa hyllypaikat ja ohjata niiden käyttöä tuotteittan ja keräilyä sopivassa järjestyksessä.

Varastosaldot ja saatavuus

Varastoissa voidaan käsitellä eriä ja sarjanumeroituja tuotteita. Saatavuuslaskenta huomioi suunnitellut saapumiset, varastosaldot ja tilauskannan. Saatavuuslaskenta antaa materiaalisuunnitelman kokonaiskuvan.

Materiaalisuunnittelu

Järjestelmässä on käytettävissä useita erilaisia materiaalisuunnittelumenetelmiä ja laskentaan vaikuttavia parametreja kuten eräkoko, tilauspiste ja varmuusvarastotaso. Käytettävissä on ABC-analyysi ja luokittelut.

Varastonarvo

Varastonarvostus voidaan tehdä keskihintaa, standardihintaa tai FIFO-laskentaa käyttäen. Varastonarvostus voidaan tehdä halutulle periodille ja se on integroitu talouden pääkirjaan. Tarvittaessa varastonarvo voidaan laskea tietylle päivälle.

Kustannushinnat

Ostettavat nimikkeiden kustannuslaskenta voidaan tehdä käyttäen keskihintoja tai standardihintoja. Standardihinnat voidaan laskea sopimuksen tai ostohinnan perusteella ja siinä voidaan huomioida erilaiset lisäkustannukset.

Välitystilaukset ja suorat toimitukset

Järjestelmä tunnistaa automaattisesti asiakastilaukselle tehdyn ostotilauksen  saapumisen ja ehdottaa toimitusta. Suorissa toimituksissa vastaanoton ja keräilyn raportointi on automaattinen.

Lähtevä logistiikka

Myynnin ja varastonhallinnan integraation avulla lähtevä logistiikka voidaan hoitaa monelle eri tavalla. Toimitukset ja keräily voidaan aloittaa tilaukselta tai lähetteeltä. Pakkaus voidaan aloittaa lähetteen, keräilylistan tai tilauksen perusteella.

Saapuva logistiikka

Oston ja varastonhallinnan integraation avulla saapuva logistiikka voidaan hoitaa monella eri tavalla. Vastaanotto voidaan tehdä suoraan varastoon tai kaksivaiheisena vastaanottona, kun laadun varmistus on tehty.

Sisälogistiikka

Sisälogistiikassa käytetään perusvarastotapahtumia, kun lavojen siirtoja ja varastosaldojen siirtoja varastopaikoista toisiin. Inventoinnin avulla varmistetaan varastosaldojen oikeellisuus.

Varastotilastot

Kaikki varastotapahtumat löytyvät tilastoista, joiden avulla voidaan jäljittää ja korjata mahdolliset ongelmat. Tuotteiden jäljitettävyys perustuu varastotilastoihin.

Hae Jeevesin ominaisuuksista:


Proseduuri Oy

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa Jeevesistä tai opastusta jo käytössä olevaan Jeevesiisi? Kaipaatko lisätietoa Primavistasta? Lähetä viesti ja otamme sinuun pian yhteyttä – autamme mielellämme.

  (0)10 567 4370

Henkilöstön yhteystiedot