Konserni­tilinpäätös helpommaksi

Primavista-Konsernitilinpäätös on kansainvälisille konserniyrityksille kehitetty toimialasta riippu­maton ulkoisen laskennan sääntöjen mukainen konsernitilinpäätöstietojen, välitilinpäätösten sekä vastaavien kuukausiraporttien käsittelyjärjestelmä konsernilaskennan asiantuntijoille.

+

Piinkovaa osaamista konsernitilinpäätöksiin

Primavista-Konsernitilinpäätös on kansainvälisille konserniyrityksille kehitetty toimialasta riippu­maton ulkoisen laskennan sääntöjen mukainen konsernitilinpäätöstietojen, välitilinpäätösten sekä vastaavien kuukausiraporttien käsittelyjärjestelmä. Sen avulla konsernitilinpäätöksen laadinta helpottuu olennaisesti.

Primvista-Konsernitilinpäätös on käyttöönottovalmis kokonaisuus – vain asiakkaan datat puuttuvat.

Primavista-Konsernitilinpäätös sisältää kaikki vaadittavat toiminnot konsernitilinpäätöksen laadintaan mukaan lukien hankintatietojen käsittely, vähemmistöosuuden laskenta, sisäisten liiketapahtumien ja katteiden käsittely, konserniaktiivan/-passiivan poistojen laskenta sekä valuuttakäsittely. Konsernitilinpäätös-järjestelmän avulla voidaan tehdä virallinen konserni­tilinpäätös välitilin­päätöksineen ja myös kuukausijaksoinen raportointi. Järjestelmä mahdollistaa välitilinpäätöksien laadinnan halutulla frekvenssillä, esimerkiksi joka kuukausi.

Primavistassa on kattavat mahdollisuudet tuoda raportteja ulos eri formaateissa. Primavista-Konsernitilinpäätös ratkaisu sisältää myös XBRL-raportin ESEF (European Single Electronic Format) -raportointivaatimusten mukaisesti.

Primavista-järjestelmällä voidaan toteuttaa rinnakkain sekä FAS- että IFRS-tilinpäätöskäytäntöjen mukainen tilinpäätös. Järjestelmän tietosisältö rakennetaan täysin asiakkaan oman tilikartan sekä tarpeiden mukaisesti. Konsernitilinpäätös-järjestelmä ei myöskään vaadi, että konsernin eri yhtiöillä olisi yhtenäinen tilikartta. Erilaisten tilikarttojen muunto yhteiseksi voidaan ottaa huomioon käyttöönottovaiheessa.

Primavistalla konsernilaskenta (konsernitilinpäätös, välitilinpäätökset sekä vastaavat kk-raportit) helpottuu olennaisesti; ohjelmisto sisältää valmiina tietojen laskentasäännöt sekä sisäisten liiketapahtumien eliminointien keruu-, käsittely- ja kohdistussäännöt ja myös viralliset tulosteet, mukaan lukien hankintamenolaskelma, kassavirtalaskelma ja tilintarkastajalle tositteet tehdyistä korjausvienneistä. Ohjelmisto kokoaa ja ryhmittelee tehdyt oikaisuviennit kohdistaen ne lopulta brutto-netto-raportin erittelysarakkeisiin sekä tulos- että tasetietojen osalta. Koska eliminointitapahtumien yhdistely ja kohdistaminen ei jää käyttäjän tehtäväksi vaan järjestelmän hoidettavaksi, toteutuu audit trail -vaatimus aukottomasti eikä käyttäjältä edellytetä säännöstön täydellistä tuntemista. Järjestelmä mukautuu kätevästi organisaatiomuutoksiin ja myös suurten tietomassojen kanssa on helppo toimia. Ohjelmistoon sisältyvät myös selkeät hallintatoiminnot, joiden avulla ylläpito on ko. asiantuntijoiden omissa käsissä.

+

Keskeiset hyödyt pähkinänkuoressa

Primavistalla luodaan konsernitilinpäätöksen laadintaan selkeä ja käsityötä säästävä ratkaisu:

 • Aito valmisohjelmisto, joka toteuttaa konsernitilinpäätöksen vähäisellä käsityöllä; tehokas ja aikaa säästävä prosessi, vain asiakaskonsernin datat puuttuvat
 • Kohdistus- ja laskentasäännöstö sekä viralliset tulosteet on ohjelmoitu järjestelmään, joten tekijöiltä ei vaadita läpikotaista säännöstön tuntemista; vähentää henkilösidonnaisuutta
 • Syntyy toistuva, vakiosisältöinen prosessi; pysyvät säännöt, sama prosessi ja samat tulosteet
  Aukoton, myös historiaan ulottuva audit-trail
 • Koska käsityön määrä vähenee olennaisesti, voidaan lisäksi tehdä kätevästi osavuositilinpäätökset ja raportointi myös kuukausittain
 • Kevyt ja joustava integraatio tietojen lähdejärjestelmien kanssa, joten ei järjestelmien keskinäisiä kiinteitä sidonnaisuuksia
+

Keskeiset hyödyt pähkinänkuoressa

Primavistalla luodaan konsernitilinpäätöksen laadintaan selkeä ja käsityötä säästävä ratkaisu:

 • Aito valmisohjelmisto, joka toteuttaa konsernitilinpäätöksen vähäisellä käsityöllä; tehokas ja aikaa säästävä prosessi, vain asiakaskonsernin datat puuttuvat
 • Kohdistus- ja laskentasäännöstö sekä viralliset tulosteet on ohjelmoitu järjestelmään, joten tekijöiltä ei vaadita läpikotaista säännöstön tuntemista; vähentää henkilösidonnaisuutta
 • Syntyy toistuva, vakiosisältöinen prosessi; pysyvät säännöt, sama prosessi ja samat tulosteet
  Aukoton, myös historiaan ulottuva audit-trail
 • Koska käsityön määrä vähenee olennaisesti, voidaan lisäksi tehdä kätevästi osavuositilinpäätökset ja raportointi myös kuukausittain
 • Kevyt ja joustava integraatio tietojen lähdejärjestelmien kanssa, joten ei järjestelmien keskinäisiä kiinteitä sidonnaisuuksia

Asiakastarinoita

Proseduuri Oy

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa Jeevesistä tai opastusta jo käytössä olevaan Jeevesiisi? Kaipaatko lisätietoa Primavistasta? Lähetä viesti ja otamme sinuun pian yhteyttä – autamme mielellämme.

  (0)10 567 4370

Henkilöstön yhteystiedot