Jeevesillä järkeä tuotantoon

Jeeves auttaa sinua vastaamaan nykypäivän tuotannon haasteisiin riippumatta siitä toimitko kappaletavara-, prosessi- tai projektivalmistusympäristössä.

+

Graafisesta suunnittelusta tabletilla raportoituun tietoon

Tuotetietojen ylläpito sekä operatiivisen tuotannon hallitseminen ovat kriittisiä tekijöitä yrityksesi menestyksessä. Toiminnanohjausratkaisumme tarjoavat työkalut päätöksen teon tueksi, toimitusaikalupausten pitämiseksi, tuotannonsuunnitteluun sekä resurssien tehokkaan käytön varmistamiseen.

Nettotarvelaskenta ja toimenpide-ehdotukset

Nettotarvelaskenta tekee automaattisesti  valmistus- ja ostotilausehdotuksia. Järjestelmä ehdottaa tarvittaessa aikaistamaan tai myöhäistämään tilauksia ja siten toimimaan oikea-aikaisesti pienellä sitoutuneella käyttöpääomalla.

Tuotannon kuormitus

Tuotantotilaukset kuormitus voidaan tehdä eteenpäin tai taaksepäin ajoittamalla. Järjestelmä huomioi ajoituksessa kuormitusryhmien rajoitetun kapasiteetin ja siten laskee realistisia ajoituksia.

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu antaa visuaalisen kokonaiskuvan tuotannon ajoituksista ja kuormitustilanteista. Muutoksen tuotantosuunnitelmaan voidaan tehdä hiirellä siirtämällä.

Tuoterakenne

Tuoterakenteisiin voidaan määritellä normaalien raaka-aineiden lisäksi raaka-aineita, joita tarvitaan tuotantomäärästä riippumaton kiinteä määrä. Työvaiheisiin voidaan liittää tarvittavat työkalut.

Tuoterakenteen versionhallinta

Tuoterakenteesta voi olla monta samanaikaista versiota. Versioita voidaan hallinta voimassaolopäivämäärien avulla.

Yksilöllinen valmistus

Tuoterakenne ja tarvittavat työvaiheet voidaan määrittää asiakastilauksen syötössä.

Korvaavien materiaalien hallinta

Järjestelmään korvaan automaattisesti valmistustilauksella vanhan materiaalin uudella materiaalilla. Sen avulla valmistuksessa käytetään oikeita materiaaleja.

Fiktiivinen tuote

Fiktiivisten tuoterakenteet helpottavat tuotehallintaa ja tukevat modulaaristen tuotteiden ylläpitoa sekä valmistamista.

Vaihtoehtoinen työvaiheluettelo

Vaihtoehtoinen työvaiheluettelo voidaan tallentaa järjestelmään, jolloin sitä on helppo käyttää kuormitustilanteen mukaan.

Peräkkäisten työvaiheiden ajoitus

Työvaiheen aloitusaika voidaan määrittää suhteessa edellisen työvaiheen aloitusaikaan.

Alihankinta

Järjestelmä tukee tehokasta alihankintatyön ostamista.

Tuotannon läpäisyajan laskenta

Järjestelmä laskee automaattisesti realistisen tuotannon läpäisyajan käyttäen valmistusaikoja.

Materiaalien saatavuustarkistus

Ennen tuotannon aloitusta tehtävä materiaalien saatavuustarkistus vähentää tuotannon keskeytyksiä.

Materiaalien varaus

Materiaalien varauksella varmistetaan kriittisten materiaalien saatavuus tuotantotilauksella.

Työn raportointi ja materiaalien kulutus

Valitut työvaiheet ja materiaalien kulutus voidaan raportoida automaattisesti seuraavien työvaiheiden perusteella.

Lattiatason raportointi

Toteutuneet työajat ja käytetyt materiaalit on helppo raportoida yksinkertaisella lattiatason käyttöliittymällä (Desktop, Mobiili, PDA). Toteutuneita kustannuksia käytetään tarkemman tuotekustannuslaskennan perusteena.

Kustannuslaskenta

Kustannuslaskenta tallentaa kaikki laskentatasot ja -tiedot, jotka ovat myöhemmin käytettävissä analysoinneissa.

Jälkilaskenta

Kaikkia toteutuneita kustannuksia voidaan verrata suunniteltuihin kustannuksiin. Jälkilaskennan avulla varmistetaan tuotekustannusten luotettavuus.

Integroitu talouteen

Tuotannon tapahtumat on integroitu talouden pääkirjaan.

Hae Jeevesin ominaisuuksista:


Proseduuri Oy

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa Jeevesistä tai opastusta jo käytössä olevaan Jeevesiisi? Kaipaatko lisätietoa Primavistasta? Lähetä viesti ja otamme sinuun pian yhteyttä – autamme mielellämme.

  (0)10 567 4370

Henkilöstön yhteystiedot