Raportointi, budjetointi ja ennustaminen

Primavistan sisäisen laskennan mukaisilla työkaluilla hoidetaan kätevästi toteumien raportointi, budjettien ja ennusteiden laatiminen sekä tilanteen lähempi analysointi - ilman toistuvaa raskasta käsityötä; ei erillisinä ohjelmistoina vaan yhtenäisenä kokonaisuutena.

+

Raportointi sekä budjetointi ja ennustaminen monipuolisemmaksi ja vähätöisemmäksi Primavistalla

Primavista automatisoi sen tietojen keruu-, yhdistely- ja laskentatyön, mikä tehdään kovin yleisesti toistuvana käsityönä Excelillä. Yhdistämällä Primavistan seuranta- ja suunnittelutyökalut saadaan suunnittelusta ja seurannasta yksi yhtenäinen asiakokonaisuus ja sisällöltään & tarkkuudeltaan toistensa peilikuvia, mikä olennaisesti nopeuttaa poikkeamien havaitsemista ja tehostaa liiketoiminnan ohjauksen mahdollisuuksia.

Nämä työkalut sopivat erinomaisesti järjestelmän käytön hajautukseen kuhunkin organisaation yksikköön – riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista. Usein tässä yhteydessä tietosisältö ja tietojen tarkkuus ulotetaan kunkin yksikön operatiivisen toiminnan vaatimusten tasolle saakka. Näin suunnittelusta tulee luonteeltaan enemmän toiminnan suunnittelua kuin perinteistä, sisällöltään vain tuloslaskelmakeskeistä budjetointia. Seurauksena ovat tarkemmat tiedot ja tämän vuoksi paremmat mahdollisuudet havaita poikkeamat viiveittä, nopeutunut tietovirta sekä läpinäkyvyys toimintaan ja sen tehokkuuteen.

 

 

Nämä työkalut sopivat erinomaisesti järjestelmän käytön hajautukseen kuhunkin organisaation yksikköön – riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista. Usein tässä yhteydessä tietosisältö ja tietojen tarkkuus ulotetaan kunkin yksikön operatiivisen toiminnan vaatimusten tasolle saakka. Näin suunnittelusta tulee luonteeltaan enemmän toiminnan suunnittelua kuin perinteistä, sisällöltään vain tuloslaskelmakeskeistä budjetointia. Seurauksena ovat tarkemmat tiedot ja tämän vuoksi paremmat mahdollisuudet havaita poikkeamat viiveittä, nopeutunut tietovirta sekä läpinäkyvyys toimintaan ja sen tehokkuuteen.

Primavistan peruskäyttöön ja käytön hajautukseen tarkoitetut työkalut ovat:

Moduulit voidaan yhdistää eri tavoin yhdeksi työkaluksi kutakin käyttäjää tai käyttäjäryhmää varten.

Proseduuri Oy

Contact us

Want more information about Jeeves or a guide to your existing Jeeves? Need more information about Primavista? Send us a message and we'll get back to you soon - we'll be happy to help.

  (0)10 567 4370

Staff contact information