Budjetointi monipuolisemmaksi

Primavista – Liiketoiminnan suunnittelu koostuu budjetoinnista, ennusteista ja skenaarioista.

+

Budjetointi

Primavista automatisoi sen tietojen keruu-, yhdistely- ja laskentatyön, mikä tehdään kovin yleisesti toistuvana käsityönä Excelillä. Yhdistämällä Primavistan seuranta- ja suunnittelutyökalut saadaan suunnittelusta ja seurannasta yksi yhtenäinen asiakokonaisuus ja sisällöltään & tarkkuudeltaan toistensa peilikuvia, mikä olennaisesti nopeuttaa poikkeamien havaitsemista ja tehostaa liiketoiminnan ohjauksen mahdollisuuksia.

Budjetointi -työkalu sopii erinomaisesti järjestelmän käytön hajautukseen kuhunkin organisaation yksikköön – riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista. Usein tässä yhteydessä tietosisältö ja tietojen tarkkuus ulotetaan kunkin yksikön operatiivisen toiminnan vaatimusten tasolle saakka. Näin suunnittelusta tulee luonteeltaan enemmän toiminnan suunnittelua kuin perinteistä, sisällöltään vain tuloslaskelmakeskeistä budjetointia. Seurauksena ovat tarkemmat tiedot ja tämän vuoksi paremmat mahdollisuudet havaita poikkeamat viiveittä, nopeutunut tietovirta sekä läpinäkyvyys toimintaan ja sen tehokkuuteen.

Näitä ovat mm. aiempien tietojen kopionti budjetin pohjaksi, näiden tietojen muuttaminen ns. massakerroin-toiminnolla, syötetyn vuositason arvon jakaminen kuukausille vaihtoehtoisten jakoperusteiden avulla, %-muutokset ja esim. yhteisten kustannuserien jakaminen halutuille vastuualueille vapaasti määriteltävillä säännöillä eli vyöryttämällä.

Ennustaminen

Budjetin rinnalle tehdään usein ennuste, jossa voidaan yhdistää esim. yhdistää jo toteutuneet luvut ja budjetoidut luvut. Tai ennuste on jatkuvasti päivittyvä, joka elää tilanteen mukaan toisin kuin esim. vuosibudjetti.

 Skenaariot

Ennusteiden kaverina voi olla skenaarioita. Maalataan näillä sitten taivaan rantaa tai piruja seinille, ovat ne hyödyllisiä erilaisten tilanteiden simuloinnissa. Koskipa simulointi esim. uuden tuotteen lanseeraamista, raaka-aineiden tai työn hinnan vaihtelun muutosten vaikutusta tai liiketoiminnan myynnin vaikutusta, uskomme skenaarioiden hyödyllisyyteen. Mikä parasta skenaariot ovat helppoja tehdä ja kaikki pääsevät niihin osallistumaan.

Proseduuri Oy

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa Jeevesistä tai opastusta jo käytössä olevaan Jeevesiisi? Kaipaatko lisätietoa Primavistasta? Lähetä viesti ja otamme sinuun pian yhteyttä – autamme mielellämme.

  (0)10 567 4370

Henkilöstön yhteystiedot