Asiakastarina – Scale Up Oy Ltd

Scale Up otti digiloikan

Scale Up halusi huonekalualalle asiakkaan erityistarpeet huomioivan palveluliiketoimintamallin. Operatiivinen liiketoiminta, globaalit asiakaskohtaiset verkkokaupat, asiakkuuksien hallinta, tilaukset, toimitukset ja varastonhallinta siirrettiin Haulbag-palveluun. Palvelua käytettiin jo toteutuksen aikana myyntityössä.

+

Scale Up ponkaisi upean digiloikan

Scale Up halusi ajatella uteliaasti uudella tavalla ja rakentaa huonekalualalle palveluliiketoimintamallin, jonka keskiössä huomioida asiakkaiden erityistarpeet auttaen näitä hallitsemaan koko tuotantoketjua sekä minimoimaan huonekalujen elinkaarikustannukset. Globaalin tuotantoketjun kustannustehokas hallinta tuoteaihioista lopputoimituksiin vaatii modernin digitaalisen järjestelmän. Yrityksen operatiivinen johtaja Laura Karlssonin vaatimukset järjestelmälle olivatkin selkeät.

”Palvelun täytyy olla erittäin helppokäyttöinen ja asiakkaiden täytyy nopeasti löytää heille tarjotut tuotteet, tehdä muutostoiveita sekä tilauksia ja nähdä tilaushistoria. Tuotetoimittajien täytyy puolestaan voida itsenäisesti lisätä järjestelmään uusia tuotteita.”

Jo alkutaipaleella oli selvää, että projekti toteutetaan ketterillä menetelmillä rakentaen palvelu vaiheittain. Tällöin voitiin todentaa, että toteutetut osiot soveltuivat Scale Upin tarpeisiin. Projekti suunniteltiin siten, että projektin aikana tapahtuvat muutokset eivät vaikuttaisi kokonaisaikatauluun. Scale Upin liiketoiminnan kehitys vaatikin muutoksia toteutusjärjestykseen aiheuttamatta projektille ongelmia. Kaikista muutoksista sovittiin yhdessä projektin tiimin ja Scale Upin välillä. Joustavan totetuksen ansiosta Scale Up pystyi käyttämään Haulbag-palvelua jo toteutuksen aikana myyntityössään. Scale Upin puolelta projektista vastasi Laura Karlsson. Hän oli erittäin tyytyväinen projektin lopputulokseen.

”Joustava aikataulutus mahdollisti myynnin edistämisen projektin aikana. Haulbagin ansiosta säästän huomattavasti työaikaa kun tietoja ei tarvitse siirtää käsin järjestelmästä toiseen. Haulbagin ansiosta kaikki tarvittava tieto dokumentteineen on aina oikeassa paikassa.”

Projektin tiimi on tyytyväinen lopputulokseen. Hanketta vetänyt Miika Laaksonen on syystäkin ylpeä tiiminsä aikaansaannoksesta.

”Olemme ylpeitä ja yllätyneitäkin kuinka hyvin palvelu saatiin vastamaan Scale Upin globaaleihin tarpeisiin. Ei ole itsestään selvää että eri käyttäjäryhmät eri puolilla maapalloa pystyvät käyttämään samaa palvelua muodostaen tehokkaan kokonaisuuden.”

Projektissa Scale Upin koko operatiivinen liiketoiminta, sisältäen asiakkuuksien hallinnan (CRM), tilausten ja toimitusten käsittelyn, laskutuksen sekä varastonhallinnan, siirrettiin Haulbag-palvelun päälle. Palvelussa on lisäksi globaalit asiakaskohtaiset verkkokaupat, joista asiakkaat voivat tilata yksittäisiä tuotteita tai tuotekokonaisuuksia. Lisäksi asiakkaat voivat tehdä omien toiveidensa pohjalta tarjouspyyntöjä, nähdä tilaushistorian sekä antaa palautetta. Tuotetoimittajille luotiin oma tuotetoimittajaportaali, jossa he voivat nähdä ja muokata omia tuotteitaan. Toimitusten laadunvalvontaan toteutettiin laaturaportointijärjestelmä, jolla varmistettiin, että koko toimitusketju vastaa Scale Upin korkeita laatuvaatimuksia.