Primavista avaa talousohjauksen solmut

SQL-tietovarastoon perustuvalla Primavista-järjestelmäratkaisulla saavutetaan läpinäkyvyys sekä luodaan yhtenäinen työkalu ja toimintatapa liiketoiminnan ohjaukseen kattaen sekä suunnittelun että seurannan. Lisäksi järkeistetään talousosaston työtä.

+

Tehokas työkalusto liiketoiminnan ohjaukseen

Primavista-ohjelmistojen avulla mm.
 
  • tehdään suunnittelusta ja seurannasta yksi kokonaisuus ja sisällöltään toistensa peilikuvia
  • yhdistetään eri lähdejärjestelmistä saatavat tiedot yhteen paikkaan monipuoliseksi liiketoimintainformaatioksi
  • automatisoidaan taulukkolaskimella ja muilla työ­­läillä välineillä toistuvasti tehtävä käsityö
  • vähennetään tiedon jalostusprosessin kustannuksia sekä paineita lisäresurssien rekrytointiin
  • talous­hallinnon mahdollisuudet vastata johdon tietotarpeisiin monipuolistuvat ja nopeutuvat; osaston työn tuottavuus tehostuu merkittävästi
  • terävöitetään myynnin ja kustannusten seurantaa; tiedon laatu ja toiminnan ohjattavuus paranevat
  • käytön hajautuksella tehostetaan toimintaprosesseja sekä yhdenmukaistetaan ajatus- ja toimintatavat
  • nopeutetaan ja tarkennetaan tietovirtaa läpi organisaation – saavutetaan läpinäkyvyys ylhäältä lattiatasolle saakka

Primavista tarjoaa talousosaston tehokäyttäjille monipuolisen ja tehokkaan järjestelmän hallintatyökalun, jolla voidaan ylläpitää järjestelmä, sen tietosisältö ja tulosteet sekä mm. käyttäjäkohtaiset oikeudet – asiakkaamme omasta toimesta, ilman pakkoa konsulttien alituiseen apuun. Primavistalla voidaan automatisoida ja nopeuttaa se toistuva tietojen keruu- ja muokkaustyö, jota tehdään työläästi excelillä ja muilla, merkittävää teknistäkin osaamista vaativilla työvälineillä.

Kompaktien hyötykäyttöön tarkoitettujen työkalujen avulla toteutetaan kätevästi informaation nopea jakelu ja viedään tietojen lähempi analysointi kullekin vastuualueelle sekä hajautetaan myös suunnittelutyö (budjetti, estimaatit, vuosiennusteet, rullaava ennuste, näiden eri skenaariot) kunkin vastuualueen vetäjän tehtäväksi. Näin voidaan hoitaa myös toteutuneiden avaintietojen (mm. työtunnit, myynti, volyymit ja muut keskeiset tunnusluvut ja KPI-mittarit) nopea keruu organisaation eri yksiköistä – vaikkapa päivittäin.

Proseduuri Oy

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa Jeevesistä tai opastusta jo käytössä olevaan Jeevesiisi? Kaipaatko lisätietoa Primavistasta? Lähetä viesti ja otamme sinuun pian yhteyttä – autamme mielellämme.

  (0)10 567 4370

Henkilöstön yhteystiedot