18.4.2023

✨ Kolme kultaista vinkkiä ERP-hankintaan

Yrityksissä on keskimäärin yli 11 vuotta käytössä sama ERP-järjestelmä [1]. Tyypillisesti ERP nakertaa enemmän kuin 10 prosenttia yrityksen IT-budjetista [1]. Proseduurin oma blogiteksti tarjoaakin kolme tarkasti valittua kultaista vinkkiä ERP-hankintaa varten – tiiviinä settinä. Nyt emme keskity tuiki tärkeiden pohjatöiden merkitykseen, joihin olemme pureutuneet aiemmassa omassa blogitekstissämme.

+

✨ Proseduurin kolme kultaista vinkkiä ERP-hankintaan ✨

Kultainen Proseduuri ERP-vinkki #1: hinta

Vaikka olisit porautunut pohjatyöhön supertarkasti ja huhuillut niiden pohjalta mätsäävät tarjoukset, hukut helposti ERP-toimittajien monimutkaisten hinnoittelujen pyörteisiin. Meille on usein todettukin, että jokainen ERP-toimittaja tarjoaa sitä parhaiten mätsäävää ratkaisua, mutta haasteena on tarjousten sisällön ja hinnan vertailu.

Voimme toki tarjota monesti toimivankin vinkin: sisällytä tarjouksiin kaikki samat komponentit. Huomioi koko paketti. Keskiöön investointi-, käyttöönotto- ja käyttökustannukset määrätyllä aikavälillä. Huomionarvoisia ovat myös järjestelmään koulutukseen, vuosittaisiin lisensseihin, ylläpitöön ja päivityksiin liittyvät kustannukset. Kuten jo aikaisemmassa omassa blogitekstissämme totesimme: ERP-järjestelmän käyttöönotto, hallinnointi- ja ylläpitokustannuksiin vaikuttavat järjestelmän elinkaaren aikana mm. yrityksen liiketoiminta sekä järjestelmän päivittämiseen tai muuttamiseen liittyvät kustannukset.

Jeeves ERP ei tuota ylimääräistä laskupursketta hintoihin. Tasainen kk-hinta tuo mukanaan hallitun tasapainon muuten niin turbulenssiin arkeen.

Kultainen Proseduuri ERP-vinkki #2: teknologia ja muokattavuus

Kannattaa muistaa toimittajan tarjoaman ratkaisun teknologian rullaavuus arjessa. Digihuumassa helposti sorrutaan hyppäämään komeasti laukkavaan uuden kilparatsun selkään. Uusissa kiehtovissa teknologioissa uutuus saattaa helposti viekoitella matkaansa, mutta puutteelliset ominaisuudet tai bugit voivat tuoda harmia arkeen. Uusien teknologioiden huumaavassa digikarusellissa saatat myös huomata, että ratkaisustasi puuttuu jokin tietty ominaisuus, jota tarvitset arjessasi tehokkaan liiketoiminnan rullaamiseen.

Jeeves ERP on helppo ja nopea intergroida mihin tahansa. Tämän mahdollistavat Jeevesin työkalut, esimerkiksi ohjelmistorajapintojen toteuttamiseen tarkoitettu REST (engl. Representational state transfer). REST on tuttu ja tunnettu arkkitehtuurityyli ohjelmointirajapintojen toteuttamiseen. Se juontaa juurensa vuoteen 2000 ja vankkaan väitöstutkimukseen. Omasta blogitekstistämme esimerkki: Näin integroit cloud CRM REST -ratkaisun – arvokas sinetti liittoon CRM ja toiminnanohjausjärjestelmä.

 

Proseduuri Oy

Proseduuri Oy tarjoaa yrityksen johdolle asiantuntijapalveluita ja työkaluja tietojärjestelmien hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi. Proseduurin tiimi tietää parhaat keinot tietojärjestelmien hyödyntämiseen vuosikymmenten kokemuksella. Proseduuri Oy:n toimipisteet ovat Tampereella ja Helsingissä. Henkilökunta on motivoitunutta ja pätevää. Asiantuntijoilla on kattavaa kokemus eri toimialoilta sekä intohimo auttaa ja palvella asiakkaita joustavasti asiakkaan tarpeet ja toiveet kuunnellen.

✨ Proseduurin kolme kultaista vinkkiä ERP-hankintaan ✨| Blogi | Proseduuri

 

Kultainen Proseduuri ERP-vinkki #3: palvelu keskiöön – paikallinen osaava palvelu

ERP-kumppania valittaessa on hyvä antaa aikaa ja ajatuksia palvelulle. Nostamme esille muutaman olennaisen kulman pohdittavaksi:

  • Kandee vertailla, miten palvelutasosopimus eli SLA (Service Level Agreement) toimii ja miten se on toteutettu eri toimittajilla. Kiteytetysti SLA on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus, jossa määritellään palvelulle tietyt vaatimustasot.
  • Millainen on konsulttien koulutus- ja kokemustausta – keihäänkärkenä juuri teidän toimiala?
  • Mitä tukitarjonta sisältää? Mahdolliset piilokustannukset?
  • Mitä kautta tuki toimii? Hoitaako tuen asiantuntevasti ja jouheasti yrityksen omat konsultit vai randomit henkilöt kasvottomasti jossakin suuressa organisaatiossa, jossa yksittäiset tiketit hukkuvat tikettimereen?

Proseduurin loistavat asiantuntijat ovat kokeneita ja heille on syväkoodattuna aito halu auttaa ja palvella asiakasta. Meillä kaikilla on kokemusta joko asiakkaanpuolella ERPin kanssa toimimisesta tai vastaavien ratkaisujen toimittamisesta. Lisäksi koulutustaustamme on priimaa. Seisomme vakaasti myös toimittamiemme tuotteiden takana. Käytämme itse omia työkalujamme ja olemme toteuttaneet ratkaisuja monelle eri toimialalle. Miksi Proseduuri? Meidän kanssamme et tule pettymään osaamiseemme ja sitoutumiseemme asioiden ratkaisemiselle. Olemme luotettava yhteistyökumppani, jolla on oivallinen toimialatuntemus.

Laitetaanpa teilläkin toiminnan- ja tuotannonohjaus timanttiseksi! Ollaanpa kuulolla.

 

Lähde otetekstissä:
[1] Radar Trend Report: The Importance of the Right ERP System by Hans Werner, Radar Ecosystem Specialists

 

Teksti ja kuva: Satu Kataja