Järjestelmän hallinta

Primavista-ohjelmiston keskitetty palvelinohjelmisto sekä SQL-tietokanta tekevät siitä yksinkertaisen ottaa käyttöön ja hallita sekä tehokkaan käyttää.

+

Järjestelmän hallinta asiakkaan omiin käsiin

Erillinen Järjestelmän hallinta-ohjelmisto pääkäyttäjille tekee Primavistasta ainutlaatuisen. Sen ansiosta järjestelmää perustettaessa ei tarvitse muuttaa ohjelmistoa ja käyttövalmis lopputulos on tietosisältöineen, sääntöineen ja tulosteineen asiakkaan omissa käsissä.

Jokainen Primavista on aina asiakaskohtainen ja sopiva!

Pääkäyttäjille tarkoitettu Järjestelmän hallinta -moduuli sisältää kaikki tar­vittavat järjestelmän perustamisen, käytön aikaisen yllä­pidon sekä tietokannan sisällön ja mm. käyttäjäoikeuksien ja käyttäjäkohtaisten työpöytien hallinnan toiminnot. Näiden käyttö on selkeää ja loogista eikä se edellytä tietoteknistä osaamista. Näin ylläpitoon ei tarvita aina ulkopuolisia konsultteja, vaan järjestelmä on asiakkaan omissa käsissä.

Palvelimille keskitetyn ohjelmistokokonaisuuden sekä SQL-tietokannan ansiosta ei tarvita työasemakohtaisia manuaalisia asennuksia; käyttäjät saavat automaattisesti tarvittavat ohjelmistot sekä tiedot käyttöönsä kutakin istuntoa varten niin lähiverkossa kuin sen ulkopuolella Internetin VPN-yhteyksien avulla. Näin käyttö on pilvipalvelun kaltaista.

Järjestelmän perustaminen nopeasti
Järjestelmän ylläpito
SQL-tietovaraston sisällön hallinta
Proseduuri Oy

Contact us

Want more information about Jeeves or a guide to your existing Jeeves? Need more information about Primavista? Send us a message and we'll get back to you soon - we'll be happy to help.

  (0)10 567 4370

Staff contact information