Graafinen tarkastelu teräväksi Grafiikka-moduulila

Primavistan Grafiikka-moduuli täydentää sisällöltään numeerisia Raportointi- ja Suunnittelu-moduuleja; se on normaaliin käyttöön ja käytön hajautukseen tarkoitettu kompakti työkalu oman vastuualueen tilanteen ja suunnitelmien visuaaliseen tarkasteluun.

+

Graafinen tarkastelu

Grafiikka-moduuli tarjoaa selkeän työvälineen toteumatietojen sekä suunnitelmien visuaaliseen tarkasteluun. Sen avulla voidaan havainnoida niin pidempiaikaisten trendien suuntauksia kuin lyhytaikaisia muutoksia.

Grafiikka-moduulin ansiosta voidaan Pikagrafiikka-ominaisuudella kätevästi täydentää Raportointi-moduulin havainnollisuutta.

Grafiikka-moduuli toimii niin lähiverkoissa kuin Internet-yhteyden kautta (suojattu VPN-yhteys) ja käyttö on pilvipalvelun kaltaista: Käyttö ei ole sidottu omaan työpisteeseen tai työpaikan lähiverkkoonkaan, vaan käyttäjä voi kytkeytyä tunnuksillaan järjestelmään miltä tahansa PCltä tai mobiililaitteelta, jossa on Internet-yhteys ja saa käyttöönsä tarvittavat toiminnot istunnon ajaksi.

Grafiikka-moduuli hyödyntää yhteistä, keskitettyä Primavistan SQL-tietokantaa. Tämän tietokannan kautta tapahtuu järjestelmän pääkäyttäjän toimesta myös kaikki järjestelmän, sen käyttö­oikeuksien sekä tietojen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet.

Grafiikka-moduulin ominaisuuksia voidaan täydentää kunkin käyttäjän tarpeiden mukaan liittämällä siihen Raportointi-, Suunnittelu- ja Mittaristo-moduulit.

Proseduuri Oy

Contact us

Want more information about Jeeves or a guide to your existing Jeeves? Need more information about Primavista? Send us a message and we'll get back to you soon - we'll be happy to help.

  (0)10 567 4370

Staff contact information