Visuaalinen tilannekuva mittariston avulla

Primavistan Mittaristo-moduuli täydentää Raportointi-moduulia; sen avulla voidaan seuloa nopeasti esiin ja tarkastella isostakin tietomäärästä keskeiset tunnusluvut ja näin nähdä yhdellä silmäyksellä, missä ollaan ja mihin suuntaan muutokset osoittavat.

+

Mittaristo-moduulilla eksaktia dataa

Mittaristo-moduuli tarjoaa havainnollisen työvälineen viimeisimpien keskeisten toteumatietojen sekä näiden muutossuuntien nopeaan tarkasteluun. Mittaristo-moduuli yhdistetään Raportointi-moduuliin yhdeksi työkaluksi tuomaan lisää havainnollisuutta, kunkin käyttäjän tarpeiden mukaan, se ei toimi itsenäisenä moduulina.

Pääkäyttäjä määrittelee kaikki käytettävät mittarit raja-arvoineen ja esitystapoineen sekä näistä koostettavat mittarikokoelmat ja laajemmat mittareina esitettävät raportit. Mittareille on useita erilaisia esitystyyppejä, mm. nopeusmittari, liikennevalo ja viivagraafi.

Valitun vastuualueen mittarit-kokoelma näkyy raporttinäkymän alapaneelissa. Mittareilla esitettävät laajempisisältöiset raportit vastaavat normaalia numeerista raporttia ja näitä on kaksi eri tyyppiä valitun raportin mukaisesti. Vastuualuemittarit-raportissa vertaillaan useita vastuualueita, kuten kustannuspaikkoja, osastoja, projekteja, myyjiä ja asiakkaita. Rivimittarit-raportilla vertaillaan vastaavasti useita tilejä, kuten muuttuvat kustannukset, palkat, käyttökate sekä muita rivitietoja, kuten tuotteita esim. myyntieuroina ja volyymimääräisesti.

Proseduuri Oy

Contact us

Want more information about Jeeves or a guide to your existing Jeeves? Need more information about Primavista? Send us a message and we'll get back to you soon - we'll be happy to help.

  (0)10 567 4370

Staff contact information