Accurate and appropriate purchase

By way of Jeeves, your business gets the right tools to design your purchases, communicate flexibly with your suppliers and streamline your procurement process. Acquisition activities help your business identify your purchasing needs and keep track of the progress of the process from purchase request to storage of goods and payment of purchase invoices.

+

Customizable processes

Processes and workflows can be easily adapted to support a variety of procedures that enhance competitiveness and work effectively.

Tarjous/sopimus; sama tuote voi olla useassa sopimuksessa

Järjestelmä ehdottaa oikeaa toimittajaa, hintaa ja alennuksia. Tämän avulla saadaan mm. oston hintaportaat käytettyä tehokkaasti. Oston hintaportaiden ja ostohintalistojen avulle järjestelmä ehdottaa parasta hintaa.

Vaihtoehtoiset toimittajat

Sama tuote voidaan hankkia usealta eri toimittajalta, joilla on omat toimitusajat, tuotekoodit, pakkauskoot, hinnat, alennukset ja valuutat. Tällä varmistetaan, että ostotilauksella on oikean informaation.

Ostopyynnöt ja tilaukset

Ostopyynnöt ja ostotilausten hallinta tehdään nopeasti ja turvallisesti. Prosessien automatisointi vähentää virheitä. Integraation takia ostopyynnöt tulevat tarvelaskennasta, myyntitilauksista, huoltotilauksista tai valmistustilauksista.

Alihankintatilausten hallinta

Alihankintatilaukset liittyvät valmistustilauksiin. Alihankittavat työvaiheet hallinnoidaan valmistusprosessissa. Voit muun muassa teettää alihankkijalla työtä omistamallesi raaka-aineelle.

Vaihtoehtoiset yksiköt

Vaihtoehtoisten yksiköiden avulla hallitaan ostohintoja ja -määriä.  Tämä vähentää virheitä ostotilauksissa.

Veloitukset

Lisäveloitukset lisätään automaattisesti ostotilauksiin. Veloitukset vaikuttavat ostohintoihin (FIFO-laskentamenetelmä). Erikseen laskutetut veloitukset vaikuttavat keskihintoihin.

Valuuttakurssien hallinta

Sopimuksen mukaisten valuuttakurssien käyttäminen pienentää valuuttakurssiriskiä.

Vastaanotto

Vastaanottoprosessia voidaan ohjata toimittajan, tuotteen tai ostotilauksen perusteella. Vastaanottoprosessi voidaan tehdä suoraan varastoon tai kaksivaiheisena, joka helpottaa palautusprosessia.

Reklamaatiot

Järjestelmä mahdollistaa erilaisia reklamaatioprosesseja, joissa voi olla erilaisia työnkulkuja. Prosessissa voidaan hallinnoida tehtäviä ja aikatauluja. Hyvin hallittu reklamaatioprosessi parantaa yhteystyötä ja kommunikaatiota toimittajien kanssa.

Kausien / sesonkien hallinta

Kausikohtaisten tuotteiden ostoprosessin hallinnassa voidaan käyttää kausia, joille voidaan määritellään alku- ja loppupäivämäärät.

Täsmäytys

Jeeves auttaa tilien täsmäytyksessä kausien vaihtuessa. Erot ja poikkeukset löytyvät helposti tarkistusajojen avulla.

Laskujen kohdistus

Ostolaskut voidaan kohdistaa ostotilauksiin. Ostolaskujen hyväksymisprosessissa voidaan vaatia, että tavaran vastaanotto on kirjattu.

Manuaaliset kirjaukset

Ostolaskut voidaan tiliöidä manuaalisesti.

Kustannuslaskenta

Kustannuslaskenta tallentaa kaikki laskentatasot ja -tiedot, jotka ovat myöhemmin käytettävissä analysoinneissa.

Jälkilaskenta

Kaikkia toteutuneita kustannuksia voidaan verrata suunniteltuihin kustannuksiin.

Integroitu talouteen

Tuotannon tapahtumat on integroitu talouden pääkirjaan.

Search Jeeves Features:


Proseduuri Oy

Contact us

Want more information about Jeeves or a guide to your existing Jeeves? Need more information about Primavista? Send us a message and we'll get back to you soon - we'll be happy to help.

  (0)10 567 4370

Staff contact information