Asiakastarina – Tapio Palvelut Oy

Arkea helpottavia ratkaisuja

"Proseduurin asiantuntemus Jeevesin suhteen on ollut meille kaikkein tärkeintä. Heillä on niin syvä asiantuntemus, että voimme kysyä mitä tahansa." Tuire Kontsas, Group Controller, Tapio Palvelut

+

Proseduuri tuo proaktiivisesti arkea helpottavia ratkaisuja Tapio Palveluille

Väliaikaisesta ratkaisusta jatkuvaan yhteistyöhön 

Proseduurin ja Tapio Palveluiden yhteistyö alkoi vuonna 2018, kun Tapio Palvelut osti Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminnan CGI:ltä. Karttakeskus käytti jo Jeevesiä, joten järjestelmän käyttämistä päätettiin jatkaa, jotta toiminta pysyy sujuvana. Proseduuri oli luonnollinen valinta kumppaniksi, koska Proseduurin Jeeves-asiantuntijat olivat Karttakeskukselle jo entuudestaan tuttuja.

“Karttakeskuksen henkilöstö suositteli ja toivoi Proseduuria kumppaniksi.”

Alun perin Jeevesin piti olla väliaikainen ratkaisu, mutta siitä tuli Tapio Palveluille vakituinen toiminnanohjausjärjestelmä. Jeevesin etuna oli massiivisten kokonaisuuksien hallitseminen, mikä oli tärkeää, koska liiketoimintakaupan seurauksena Tapio Palveluille siirtyi tuhansia nimikkeitä.

“Harvaan järjestelmään sellaista nimikemäärää saa edes sisään. Jeeves oli ainoa pysyvä ratkaisu, kun ajattelimme tuotemassaa.”

Järjestelmän yksinkertaistamista ja muutoksissa tukemista

Proseduuri on yksinkertaistanut Jeevesiä Tapio Palveluille. Järjestelmä käytiin läpi ja katsottiin, mistä voidaan luopua ja mitä asioita voi tehdä virtaviivaisemmin. Lisäksi Proseduuri automatisoi taloushallintoa, kuten laskujen lähettämistä ja pankin viitesiirtojen noutamista. Tarkoituksena on, ettei kenenkään tarvitse käydä erikseen tekemässä järjestelmässä asioita, vaan toiminnot pyörivät automaattisesti taustalla.

Proseduuri on ollut myös apuna liiketoimintakaupasta johtuvien muutoksien kanssa. Kun liiketoimintakaupan jälkeen entiset palvelinyhteydet lopetettiin, Proseduuri siirsi palvelinympäristön toimintoineen Azure-pilveen. Tärkeä toimenpide meni sujuvasti ja huomaamatta.

“Pilveen siirtäminen meni todella hyvin. Taloudellisesta näkökulmasta toimintaan ei tullut mitään katkoksia.”

Liiketoimintakaupan myötä varastojenhallintaa yhtenäistettiin. Tämän myötä Tapio Palveluille jäi yksi varasto ja yksi logistiikkakumppani. Proseduuri rakensi Jeevesin ja logistiikkakumppanin välille yhteyden, jotta Jeeves pääsee käsiksi logistiikkakumppanin tietoihin. Yhteyden rakentamisen ansiosta viestit kulkevat Jeevesin ja logistiikkatoimittajan järjestelmien välillä. Esimerkiksi tavaroiden lähtemisestä varastolta tulee automaattisesti tieto.

“Järjestelmät keskustelevat keskenään, ja taustalle rakennettiin automatiikkaa. Proseduuri onnistui tässä hyvin.”

Asiantunteva ja asiakkaan tarpeita ymmärtävä kumppani

Kontsasin mielestä Tapio Palvelut on saanut yhteistyössä eniten hyötyä Proseduurin asiantuntemuksesta.

“Proseduurin asiantuntemus Jeevesin suhteen on ollut meille kaikkein tärkeintä. Heillä on niin syvä asiantuntemus, että voimme kysyä mitä tahansa. Jos kerromme tarvitsemme jotain, se toteutetaan. Proseduuri on tarvittaessa tehnyt Jeevesiin muutoksia ja luonut erilaisia raportteja.”

“Proseduurilla kuunnellaan eikä vain esitetä omia näkemyksiä. He haluavat oikeasti kuunnella ja tutustua asiakkaan liiketoimintaan ja sitä kautta osaavat tuoda oikeita ratkaisuja. Se on oikeanlaista kanssakäymistä, mitä ei aina välttämättä saa konsulteilta. Proseduuri tuo proaktiivisesti arkea helpottavia ratkaisuja esille. Lisäksi he ovat mukavia ihmisiä!”

 

Tuire Kontsas
Group Controller, Tapio Palvelut

+

Jeeves ERP asiakastarinat